Öğretim Elemanlarımızdan (Diğer)

Okul üyeleri tarafından yazılan Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ders kitabı Türkiye’de Araştırma Yöntemleri konusunda 1482 ile en fazla atıf alan ve okullarda en çok okutulan kitaplardan biri olmuştur.

İşletme bölümü üyesi, Prof. Dr. Remzi Altunışık’ın yazarları arasında yer aldığı Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi kitabı, 2015 yılında Türkiye’de çok yüksek nitelikteki entelektüel katkılara verilen TUBA (Türkiye Bilimler Akademisi) ödülünü almıştır.

Prof. Dr. Erman Coşkun entelektüel katkıları nedeniyle, 2017 ders dönemi sezonunu sonunda oldukça iddialı olarak açılan bir üniversitede Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün alt yapısını oluşturması için Suudi Arabistan’a  davet edilmiş ve uzun süreli olarak görevlendirilmiştir.

İşletme ve MIS okul üyeleri tarafından geliştirilen “Trafik Kaza Analiz Sistemi (Tkas®) İçin Veri Analizi, Dinamik Raporlama Modüllerinin Gelistirilmesi Ve Tkas® Egitimleri,” ile  “Trafik Kaza Analizleri İçin Web Tabanlı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi” projelerinin oldukça yüksek bir toplumsal etkiye sahip olması beklenmektedir. Bu projeler ile daha önce el ile oluşturulan trafik kaza tutanakları, proje ile bundan sonra kaza yerinde bulunan ekiplerce dizüstü bilgisayar veya tabletlerle doğrudan sisteme girilecek ve bilgi bankası oluşturulacaktır. Trafik kaza verilerinin elektronik ortama aktarılması ile kazaların görsel olarak haritalandırılması, istatistiki yöntemlerle ve iş zekâsı teknikleri ile esnek raporlanması sağlanacaktır. Bu sayede trafik kazalarının nedenleri belirlenerek, önleyici tedbirler alınmasına imkân sağlanması beklenmektedir.

Yine Uluslararası Ticaret Bölümü üyesi Dr. Ahmet Yağmur Ersoy tarafından tamamlanan bir sosyal sorumluluk projesi olan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Sakarya İlinde Yaşayan Engellilerin Duygu Yükleri Belirlenerek Engelli Duygu Haritalarının Çıkarılması projesi”, yeni bir boyut kazanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ulusallaştırılması talebinde bulunulmuştur.

Okul üyelerinin ürettikleri doktora tezlerinin bir kısmı seçimlik derse dönüştürülmekte ve müfredata dahil edilmektedir.

Entelektüel katkı portföyünde değerlendirilmeyen fakat okul üyeleri tarafından okula, öğretim üyesine ve topluma değer katan başlıklar da bulunmaktadır. Bu başlıklar alınan ödüller, dergilerde editör ya da editör yardımcılığı, hakemlik ve verilen eğitim-seminer-sertifika programları olarak sıralanabilir. Okulumuz üyeleri Doç.Dr. Hakan TUNAHAN, Yrd.Doç.Dr. Adem AKBIYIK, Yrd.Doç.Dr. Sinan ESEN ve Arş.Gör. Büşra GEZİKOL’un çalışmalarının AACSB’nin Innovation That Inspire girişiminde iki yıl üst üste tanınması bu açıdan önemlidir. Bu tanınma, İşletme Okulu’nun akreditasyon yolculuğuyla bir dönüşüm yaşadığını açıkça göstermektedir.

İşletme fakültesi Öğretim Üyelerinden, sayın Doç.Dr. Birgit Oberer ve sayın Prof.Dr. Alptekin Erkollar'ın eserleri, Almanyanın Spr/Tectum yayınevinde yayımlanan, Amerika, Japonya, Avrupa, Kanada, Avustralyada akademik alanda yararlanılan Balanced Scorecard isimli kitabın yeni baskısı baskıya girmiş durumda. 
 
Özellikle almanca konuşulan ülkelerde bir temel eser olarak kullanılan kitap, balanced scorecard adı verilen yöntemin teorisinin ne olduğunu ve pratikde ne şekilde uygulanabileceğini açıklayan temel eserlerden biri olarak literatürdeki yerini almış durumda.
 
Öğretim üyelerimizin eseri almanca dilinde yazmış olmasına rağmen, ingilizce konuşulan ülkelerde dahil, bir referans eser olarak akademik alanda kullanılmaktadır. Kitabın içeriğinde özellikle değişik ülkelerdeki bilimsel çalışmalar ve pratik uygulamalara örnekler verilerek konunun ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği detaylı olarak anlatılmaktadır. Eserin ayrıca ingiliz diline çeviriside sürmektedir.
 
Eser Balanced Scorecard birliği (Avrupa Birliği), Rostock Üniversitesi (Almanya) ve University of  Colorado Bouler (Amerika) tarafından iş hayatındaki ve akademik hayattaki kullanıcılara tavsiye edilmektedir.
 
Almanya milli kütüphanesi ve washington milli kütüphanesi ve Washington Library of Congress de eser kayıtlı olup esere ilişkin linkler aşağıda verilmiştir.
 

*************************************************************************************************************

İşletme Fakültesinden bir Uluslarası Faaliyet Daha...

İşletme fakültesi Öğretim Üyelerinden, sayın Prof.Dr. Alptekin Erkollar'ın ve Doç.Dr. Birgit Oberer in çalışmaları Almanya/New York Springer yayınevinde yayımlanarak Amerika, Japonya, Avrupa, Kanada, Avustralyada akademik alanda çalışan akademisyenlerin kullanımlarına sunulmuştur. Industry 4.0 Konusunda çalışma yapan hocalarımızdan Prof.Dr. Alptekin Erkollar,  Akademik Danışman olarak Avrupa Birliğinde kayıtlı olup „Member of independent experts for European Research and Innovation for the European Commission“, Member of Board of Directors, ETCOP Corp. sorumluluklarını taşımaktadır. Ayrıca Swiss Federal Institute of Technology’de jüri üyesi olarak sorumluluk taşımaktadır.

Doç.Dr. Birgit Oberer hocamızın dijital dönüşüm, işletme analizi, işletme modellenmesi ve işletmelerin yeni teknolojilere adaptasyonu alanlarında çalışmakta olup  İsviçre ETH Üniversitesinde Expert olarak sorumluluk taşımaktadır ve bu alanda yayımlanmış çok sayıda çalışmaya sahiptir.

Eser sayın Prof.Dr. Alptekin Erkollar ve Doç.Dr. Birgit Oberer hocalarımızın bugüne kadar editörlüğünü yapmış oldukları çok sayıda journal, proceedings ve kitabın yanında, özellikle değişik ülkelerden bilimsel çalışmaları bünyesinde toplayan ve güncel konulardaki çalışmaları barındıran bir eser olarak bilimsel alandaki yerini almıştır.

Dünyadaki çok önemli yayınevlerinden biri olan ve tüm dünyada çok sayıda journal ve bilimsel yayınları akademisyenlerin kullanımına sunan Springer yayınevi (springer international publisher www.springer.com), özellikle sunduğu çok sayıdaki journal ve kitapları ile tüm dünyada referans olarak kabul edilen bir yayınevi niteliğindedir.

Esere ilişkin linkler aşağıda verilmiştir.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-21537-8

Alptekin Erkollar, Birgit Oberer
Industry 4.0 (I40) Connectivity: Smart Factory Communications
in: Siems, F. & Papen,M. (eds.):
Kommunikation und Technik
Ausgewaehlte neue Ansaetze im Rahmen einer interdisziplinaeren Betrachtung
Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation book series (EKW,
volume 28)
SPRINGER VERLAG

*************************************************************************************************************

İşletme Fakültesinden bir Uluslarası faaliyet daha

İşletme fakültesi Öğretim Üyelerinden, sayın Prof.Dr. Alptekin Erkollar'ın yıllardan beri editörlüğünü, 12 farklı ülkeden15 Profesör Hakemin hakemliğini yaptığı, Almanyanın Spr/Tectum yayınevinde yayımlanan, Amerika, Japonya, Avrupa, Kanada, Avustralyada akademik alanda yararlanılan ve şimdiye kadar dünya üzerindeki 34 ülkeden çok sayıda akademisyene imkan sağlayan, Enterprise & Business Management isimli kitabın 2017 baskısı bugün dekanlıkta  sayın Dekanımızında katılımlarıyla yapılan törenle tanıtıldı. 
 
Fakülte öğretim üyelerimizden kitap içinde  bölümü bulunan, sayın Prof.Dr.Sima Nart a,  sayın Prof.Dr.Aykut H. Turan' a ve sayın Doç.Dr.Birgit Oberer'e kitaplarını yapılan törenle sayın dekanımız Prof.Dr.Ahmet Vecdi Can ve sayın Prof.Dr. Alptekin Erkollar takdim ettiler.
 
Eser sayın Prof.Dr. Alptekin Erkollar hocamızın bugüne kadar editörlüğünü yapmış olduğu çok sayıda journal, proceedings ve kitabın yanında, özellikle değişik ülkelerden bilimsel çalışmaları bünyesinde toplayan ve güncel konulardaki çalışmaları barındıran bir eser olarak bilimsel alandaki yerini almıştır. Almanya milli kütüphanesi ve washington milli kütüphanesi ve Washington Library of Congress de kayıtlı olan yayına, Türkiyenin yanında ABD, Taiwan, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Bulgaristan, İrlanda, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Ukrayna, Japonya gibi ülkelerin yanında, akademik alanda tanınmış köklü üniversiteler ve dünya çapındaki çok uluslu şirketlerdende katılım olmuştur. 
Esere ilişkin linkler aşağıda verilmiştir.
 
Japonya:
 
Enterprise & Business Management isimli yıllardan beri dünya çapında bir başvuru eseri olan kitabın, bir sonraki baskısı Industry 4.0 odaklı olup, her zaman olduğu gibi avrupada yayımlanacak ve tüm dünya akademisyenlerinin kullanımına sunulacaktır.
 
Fakültemiz öğretim elamanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 
********************************************************************************************************************************
Araş.Gör.Osman USLU

Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Elemanı Osman Uslu'nun 5th European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking’de sunduğu bildiri "Enthusiastic Researcher Award" ödülü almıştır. 

 

Bildiri başlığı:

" Organizational Trust Studies in Turkey: An Investigation through Thesis and Articles

**************************************************************************************************************************************

 
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ - Ekim 2016
 
1.   3. Uluslararası YBS Kongresi Katkı Ödülü Prof. Dr. Erman Çoşkun
2.   3. Uluslararası YBS Kongresi Katkı Ödülü Prof.Dr. Alptekin Erkollar
3.   3. Uluslararası YBS Kongresi En iyi 3 Bildiri Ödüllerinden Biri Prof.Dr. Alptekin Erkollar, 
4.   3. Uluslararası YBS Kongresi En iyi 3 Bildiri Ödüllerinden Biri Doç.Dr. Birgit Oberer
5.   GITMA 2016 Best Paper ödülü Doç.Dr.  Aykut Turan, Ar.Gör. Güliz Uğur
6.   ENDÜSTRİ 4.0 Kurultayı ve semineri, Uluslarası Üretim Araştırmaları Kongresi/İTÜ,  Prof.Dr. Alptekin Erkollar