Home Page
Farabi
Agreements

Farabi Bilateral Agreements with Partner Universities

 

Üniversite

Değişimden Yararlanabilecek Bölümler

Öğrenci Kontenjanları

Mardin Artuklu Üniversitesi

İşletme

2

Ardahan Üniversitesi

İşletme

2

Ardahan Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Erciyes Üniversitesi

İşletme

2

Erzincan Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İşletme

2

Trakya Üniversitesi

UTİC

2

Trakya Üniversitesi

YBS

2

Kırklareli Üniversitesi

İKY

2

Kırklareli Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Kırklareli Üniversitesi

UTİC

2

Kırklareli Üniversitesi

YBS

2

Kastamonu Üniversitesi

İKY

2

Kastamonu Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Kastamonu Üniversitesi

YBS

2

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

UTİC

2

Uludağ Üniversitesi

UTİC

2

Uludağ Üniversitesi

YBS

2

Sinop Üniversitesi

İşletme

2

İstanbul Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Hacettepe Üniversitesi

İşletme

2

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Bartın Üniversitesi

YBS

2

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

UTİC

2

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

YBS

2

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İşletme

2

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

UTİC

2

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Gaziantep Üniversitesi

UTİC

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İngilizce İşletme

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

YBS

2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Akdeniz Üniversitesi

YBS

2

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İşletme

2

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

UTİC

2

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

İşletme

2

Yıldız Teknik Üniversitesi

İşletme

2

Harran Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Harran Üniversitesi

İşletme

2

Harran Üniversitesi

İKY

2

Harran Üniversitesi

UTİC

2

Harran Üniversitesi

YBS

2

Yalova Üniversitesi

YBS

2

Uşak Üniversitesi

UTİC

2

Uşak Üniversitesi

İşletme

2

Süleyman Demirel Üniversitesi

İşletme

2

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

İşletme

2

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

UTİC

2

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İşletme

2

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

İşletme

2

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

İKY

2

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

YBS

2

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

UTİC

2

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Siirt Üniversitesi

İşletme

2

Hitit Üniversitesi

İşletme

2

Cumhuriyet Üniversitesi

İşletme

2

Cumhuriyet Üniversitesi

İKY

2

Cumhuriyet Üniversitesi

YBS

2

Cumhuriyet Üniversitesi

UTİC

2

Cumhuriyet Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Selçuk Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Selçuk Üniversitesi

UTİC

2

Selçuk Üniversitesi

İşletme

2

Gümüşhane Üniversitesi

İşletme

2

Namık Kemal Üniversitesi

İşletme

2

Trakya Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

2

Trakya Üniversitesi

İşletme

2

Giresun Üniversitesi

İşletme

2

Giresun Üniversitesi

UTİC

2

Toplam

146

 

For more information please visit:

http://farabi.sakarya.edu.tr/