Personel Sayıları
Profesör 11
Doçent 17
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1102 1171
2. Öğretim Öğrencisi 519 701
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 87 76
Toplam 1708 1948
Genel Toplam 3656