Ana Sayfa
2019 Yılı Kongre ve Sempozyumlar
6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

https://icafr.com/

23-25 Ekim 2019'da Niğde'de gerçekleştirilecek olan kongrede;

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji” ana teması altında gerçekleşecek olan kongreye muhasebe ve finans alanındaki bütün özgün araştırmalarla katılım sağlanabilir. Sunulacak çalışmalara rehber olması açısından muhasebe ve finans alanındaki bazı konu başlıkları ise aşağıda sıralanmıştır: 

 ·  Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Çevresel Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Dijital Çağda Muhasebe-Finans Araştırmaları

·  İslami Açıdan Muhasebe-Finans Araştırmaları

·  Kurumsal Yönetişim Açısından Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Muhasebe Standartları (UFRS,  BOBİ FRS, Denetim Standartları, Kalite Standartları)

·  Sermaye Piyasaları

·  Tarihsel, Kültürel ve Felsefi Açıdan Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Türev Ürünler ve Risk Yönetimi

-  Bitcoin, Blockchain,  Crowdfunding

Fotoğraflar