Ana Sayfa
Fakülte Danışma Kurulu
Danışma Kurulu Çalışmalarımız

Danışma Kurulu Çalışmalarımız

Yüksek Entelektüel Katkılar Ödüllendirildi

Fakültemizde 30 ile en yüksek H endeksine sahip Prof. Dr. Remzi Altunışık ile araştırma görevlileri arasında 8 ile en yüksek H değerine sahip Ahmet Karakiraz’a Dekanlıkta düzenlenen toplantıda başarılarından dolayı Danışma Kurulumuzun ödülleri verildi.

Yükseköğretimde Dönüşüm Konferansı

Danışma Kurulu üyemiz ve Fransa Emlyon Okulu Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tuğrul Atamer'in konuşmacı olduğu "Pandemi Sonrası Yükseköğretimde Stratejik Dönüşüm Konferansı"nı 2 Haziran 2021 Çarşamba günü öğretim elemanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantıda toplumlarda devam eden ve hızlanan dönüşümün, yükseköğretimi ve Özellikle AACSB akreditasyonun 12. Standardı olan Öğretmenin Etkinliği konusunun içine giren ders anlatma yöntemlerini nasıl değiştireceği tartışıldı. 

Danışma Kurulumuzun 3. Toplantısı

2. Dönem Fakülte Danışma Kuruluşumuzun 3. toplantısı 19 Mayıs 2021 günü çevrimiçi olarak yapıldı. 2021-2022 Eğitim dönemi için Sektör dersi de dahil olmak üzere okulun misyonuna, programların amaç ve hedeflerine hizmet edecek derslerin öneri olarak sunulduğu toplantıda staj geliştirme projesinin geldiği nokta da ele alındı.

Yeni Danışma Kurulu Üyemiz: Prof. Dr. Tuğrul ATAMER

Stratejik yönetim alanında çalışan ve 2002-2012 döneminde Fransa’nın en eski, dünyanın özellikle lisansüstü eğitim anlamında en iyi işletme okullarından biri olan Emlyon’un dekanlığını, sonrasında da bir süre yönetim kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Tuğrul Atamer Fakültemizin Danışma Kurulu üyesi oldu.

Dünya çapında üç kıtada yedi kampüsü bulunan Emlyon’daki yöneticilik tecrübeleri, AACSB mentörlüğü ve okul değerlendirme takımı deneyimleri ile hocamızın, fakültemizin gelişimine ve akreditasyon sürecimize önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz.

Prof. Atamer, 1972 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş ve stratejik Yönetim doktorasını University of Grenoble'da tamamlamıştır.

Atamer, akademisyenliğinin  dışında birçok uluslararası kuruluşun (Ör: Alcatel, Totalfina, Société Général, IBM-France, Sodexho, Auchan, General Motors, Ingersoll Rand, Virezon, vb. gibi) gelecek vaad eden yöneticiler grubu için özel programlar tasarlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Total, Sodexho, Carrefour, Groupe Usinor-Mécagis, Esys-Montenay ve Albert gibi şirketlere uluslararası stratejilerin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi, kurumsal değişimin yönetimi konularında danışmanlık yapmaktadır.

Öğrenme Güvencemizde Yeni Bir Adım

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, dünya standartlarındaki eğitim imkanlarını öğrencilerine sunma hedefi doğrultusunda önemli bir hamleyi hayata geçiriyor. Fakülte Danışma Kurulu’nun sponsorluğunda dünyanın önde gelen İş ve Strateji Simülasyonları geliştiricisi Finlandiya menşeili Cesim firmasıyla yeni bir iş birlikteliği için anlaşmaya varıldı. Web tabanlı online simülasyonları ile alanında tanınmış eğitim teknolojisi şirketi olan Cesim’in, dünyanın en iyi üniversitelerini de kapsayan 500'ün üzerindeki akademik hizmet listesine artık Sakarya Üniversitesi de dahil oluyor.
 
Yüksek öğrenim kurumlarında sunulan teorik eğitimi uygulamaya dönüştürme aracı olan İş ve Strateji Simülasyonları, deneyimsel öğrenme yöntemleri ile öğrencilerin bütünsel düşünme, ticari zeka, stratejik karar alma ve analitik bakış açısı gibi becerilerini geliştirerek, onları iş hayatının gerçek dinamiklerine daha da hazır hale getiriyor.

Uzaktan eğitim kapsamında dijital platformda oynanacak simülasyon oyununda, öğrenciler takımlar halinde birbirleriyle rekabet edecekler. Her takımın kendi sanal şirketlerini yöneteceği bu uygulama, ardışık mali yıllar şeklinde oynanacak. Takımlar yönettikleri işletmenin tüm fonksiyonları ile ilgili aldıkları kararları sisteme gönderdikten sonra, her mali yılın sonunda şirket performanslarının değerlendirildiği analiz seansları gerçekleştirilecek.
 
Simülasyonun bir takımdaki tüm katılımcılara kendi bireysel kararlarını verebilmesine imkan veren teknolojisi, aynı takımda yer alan öğrencilere önce kendi bakış açılarını ortaya koyma, sonra da takım halinde ortak bir karar seti üzerinde uzlaşma imkanı sağlayacak. Platform raporlama sistemi ile tüm sonuçları takımlar bazında karşılaştırabilme ve sonraki mali yıllar için stratejileri yeniden kurgulayabilme özelliklerini de barındırmakta.
 
İlk etapta 30 öğrencinin beş hafta süreyle dahil olduğu bu programın sonunda, firma tarafından öğrencilere bir katılım sertifikası verilerek, dünya çapında yaygın ve itibarlı olan bu eğitim sürecinden geçtikleri belgelenmiş olacak.

Danışma Kurulumuzun 2. Toplantısı

Fakültemizin 2. Dönem Danışma Kurulu’nun ikinci toplantısını 22 Nisan 2021 Perşembe günü tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirdik. Birinci toplantının ardından kısa bir süre sonra olgunlaşmaya başlayan projeleri görüşmek üzere bir araya gelen üyeler, iş dünyasının fakülte mezunlarına yönelik görüşlerini ifade eden anketin sonuçlarını ve kurumsal staj programı hazırlıklarının geldiği noktayı ele aldılar. Toplantının en önemli çıktılarından biri danışma kurulunun iş dünyasının temsilcileri tarafından fakülteye kazandırılmasına karar verilen dünyaca tanınmış iş simülasyonu yazılımının satın alınması kararı oldu. Yazılım akreditasyon sürecimizde 8 nolu standarda uyum sağlamamızda önemli bir adım olacak.

2. Dönem Danışma Kurulunun İlk Toplantısını Yaptık

1 Nisan 2021 tarihinde Danışma Kurulumuz yeni döneminin ilk toplantısını tam katılımla gerçekleştirdi.

Toplantıda fakültemizin akreditasyon sürecinde gelinen nokta, danışma kurulunun bu sürece katkıları, müfredatların gözden geçirilmesi, öğrencilere sağlanacak staj, iş ve eğitim imkanları ile bilimsel çalışmalara destek verilmesi hususları tartışıldı.

2. Dönem danışma kurulu aşağıdaki üyelerden oluştu.

Prof. Dr. Mustafa Cahit UNGAN: İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT: İşletme Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Emrah ÖZSOY: Dekan Yardımcısı ve Akreditasyon Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Osman USLU: Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan TUNAHAN: İşletme Fakültesi Akreditasyon Danışmanı

Adnan ATASOY: Arya Hotel Sakarya

Adnan BORAZANCIOĞLU: Bortek Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

Ali İhsan GÜNEŞ: FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A. Ş. YKÜ

Fatma Duygu YEDEKÇİ: Neutec İlaç Proje ve İnsan Kaynakları Yöneticisi

Ertuğrul KOCACIK: Sakarya SMMM Odası Başkanı

Haşim YÜCEL: Neutec İlaç Sanayi Tic. A. Ş. Tesis Müdürü

Necmettin ARMAN: Duratiles BG Genel Müdür ve Ülke Yöneticisi

Özgür KOCA: Dempar Parke İş Geliştirme, İhracat ve Mega Projeler Sorumlusu

Yıldız BEZEK: DRC Kauçuk San. ve Tic. A. Ş. Ticari Direktörü

Danışma Kurulu Hazırlık Toplantısı

Danışma kurulunun yenilenmesi çalışmaları kapsamında bir araya gelen iş insanları kurulun kurumsal yapısını, beklentileri ve İşletme Fakültesi'nin önündeki fırsatları tartıştılar.

Danışma Kurulumuzu Yeniliyoruz

Danışma Kurulumuzun yenilenmesi için yaptığımız çalışmada 23 Mart tarihinde İş Dünyasına temsilen Bortek Mühendislik sahibi Adnan Borazancıoğlu ve FGİ şirketi ortağı Ali İhsan Güneş ile kurulun yapısı ve önümüzdeki dönemde yapacağı eylemleri görüştük.