Ana Sayfa
Fakülte
Hakkında

Hakkında

Fakültemiz; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 15.11.2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/1074 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Fakültemiz, bünyesinde İşletme (Türkçe-İngilizce), İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde, İngilizce İşletme Bölümü haricindeki diğer bölümlerde öğretim dili Türkçe olmakla beraber isteyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık bölümünde bir yıl İngilizce eğitimi alabilmektedirler. Öğrencilerimize ayrıca ders müfredatlarımız kapsamında zorunlu İngilizce dersleri ve seçimlik mesleki İngilizce dersleri sunularak İngilizce altyapılarını geliştirmelerine imkân sağlanmaktadır.

Fakültemiz, Türkiye’de ve Dünya’da alanında öncü fakültelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak öğrencilerimiz alanlarında uzman, seçkin öğretim üyeleri tarafından hem mesleki yaşamda, hem de sosyal yaşamda etkili iletişim kurabilecek bir biçimde yetiştirilmektedir. Fakültemiz öğrencilerinin araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, alanında yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip yetişmelerine özen gösterilmekte, bu kapsamda fakültemiz müfredatında genel işletmecilik formasyonu için bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış zorunlu olan dersler yanında, alanlarında uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak çeşitli seçimlik dersler de yer almaktadır. Bölümlerimizin ders programları bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup alanda meydana gelen değişimler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Ayrıca bölümlerimizin büyük bir kısmında bir yarıyıl olarak uygulanan zorunlu staj uygulaması ile öğrencileri mesleki hayata hazırlamak üzere uygulama becerileri elde etmelerine imkân sağlanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde düzenlenen teknik gezi, konferans, sempozyum ve seminerler yoluyla iş adamlarının ve profesyonellerin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaları sağlanmakta, böylece öğrencilerimizin alanında yetkin kişilerle iletişim içinde olmaları hedeflenmektedir.

Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarıyla yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketliliğine katılma imkânı sunulan öğrencile­rimiz bir veya iki dönem boyunca başka üniversitelerde eğitim alabilmektedirler. Dileyen öğrencilerimiz Yurtdışı eğitim ve staj hareketliliği imkânlarından da faydalanabilmektedirler.

Fakültemiz akreditasyon süreci kapsamında 2013 yılının sonunda AACSB’ye (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) üye olmuştur. AACSB, dünyada 48 farklı ülkede yerleşik 716 eğitim kurumunun akredite olduğu işletme ve muhasebe programları kuruluşudur. Başka bir ifade ile dünyadaki 13.000’den fazla programının %5’inden daha azı bu akreditasyonu elde edebilmiştir. 31 Aralık 2017 tarihinde ise AACSB’ye fakültemizin özdeğerlendirme raporu sunulmuştur. Ekim 2022’de İşletme Fakültesi ve İşletme Enstitüsü tüm programları ile AACSB International tarafından lisans ve lisansüstü düzeyde akredite edilmiştir.

Kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak öğrencilerimize ders müfredatları kapsamında sunulan alan dışı seçmeli dersler vasıtasıyla ilgi alanlarına giren kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de kendilerini geliştirmelerine olanak verilmektedir. Bununla birlikte fakültemiz bünyesinde faaliyette bulunan öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif konularda faaliyetlerde bulunmalarına imkân tanınmaktadır.